Analiza ubóstwa energetycznego na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski

Informujemy, że Gmina Rzepiennik Strzyżewski przygotowuje analizę problemu ubóstwa energetycznego.

Konieczność wykonania przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski analizy ubóstwa energetycznego wynika z Programu Ochrony Powietrza dla województwa Małopolskiego przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. (https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/wytyczne-ubostwo-energetyczne/).

Zgodnie z art. 5gb. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021. poz. 716, z późn. zm.) ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki:

  • osiąga niskie dochody;
  • ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne;
  • zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.

W określeniu problemu ubóstwa energetycznego decydujący jest stosunek kwoty wydawanej na ogrzewanie do dochodów gospodarstwa domowego – wcale nie trzeba być skrajnie biednym, aby popaść w ubóstwo energetyczne. Większość ubogich energetycznie nie jest biedna. Wystarczy mieszkać w zbyt dużym względem potrzeb, nieocieplonym budynku, by koszty ogrzewania pochłaniały znaczną część dochodów nawet średniozamożnego gospodarstwa domowego.

Mając na uwadze powyższe bardzo prosimy aby osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego wypełniły załączoną ankietę oraz dostarczyły do Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – pokój nr 1.

W przypadku pytań kontakt z gminnym Ekodoradcą tel. 14 65 35 532. 

Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie przeanalizowanie tego problemu w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Ankieta do pobrania w załączniku poniżej.

Na Państwa ankiety czekamy do 28 czerwca 2022.

Skip to content