Informacja z przebiegu konsultacji


W załączeniu INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.
Gmina Rzepiennik Strzyżewski przedstawiła do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Turnus rekreacyjno-usprawniający dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością”

Załączniki:

Skip to content