Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami.

Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

Budżet Obywatelski to w sumie 6 mln zł – po 1 mln zł dla każdego subregionu!

Więcej onformacji na stronie: http://bo.malopolska.pl/

Zachęcamy do głosowania na zadania;

– o zasięgu powiatowym z powiatu TARNOWSKIEGO: Festiwal Kultury Pogórzańskiej

o zasięgu subregionalnym z subregionu TARNOWSKIEGO: Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Subregionu Tarnowskiego

Załączniki:

Skip to content