DOBRY START 300+

DOBRY START 300+ to rządowy program wsparcia, w ramach którego rodziny raz w roku otrzymają na każde uczące się w szkole dziecko jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł, niezależnie od dochodów.

Poniżej przedstawiamy informacje w zakresie realizacji programu w Gminie Rzepiennik Strzyżewski w okresie zasiłkowym 2018/2019

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

W Gminie Rzepiennik Strzyżewski program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – komórka świadczeń rodzinnych)

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2018 online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać od 01.08.2018r. do 30.11.2018r. w GOPS Rzepiennik Strzyżewski. Tutaj również będzie można pobrać formularze wniosków. Formularze będą również dostępne w wersji elektronicznej w zakładce druki do pobrania

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

WAŻNE!

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek 300+

Załącznik do wniosku 300+

Skip to content