Dofinasowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Rzepiennik Strzyżewski w 2021r otrzymała dofinasowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pracami objęte zostaną zadania:

Nazwa zadania:Remont drogi gminnej nr 200527K w km 0+000-0+934 w miejscowości Olszyny, Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi, odtworzenie poboczy oraz montaż oznakowania pionowego i urządzeń brd.

Nazwa zadania:Przebudowa drogi gminnej nr 200497K w km 0+900-1+977 w miejscowości Kołkówka, Gmina Rzepiennik Strzyżewski

W miejscowości Kołkówka zakres prac obejmuje: przebudowę nawierzchnia drogi, przebudowę pobocza utwardzonego na chodnik, umocnienie rowów otwartych korytami betonowymi oraz odtworzenie poboczy z kruszywa na całej długości.

Całkowita wartość obu inwestycji wynosi: 1 208 837,42 zł, w tym kwota dofinansowania: 718 728,00 zł.

Zakończenie realizacji zadania to grudzień 2021r

Skip to content