Dożywianie GOPS

Informujemy, że podania o dożywanie dzieci w placówkach oświatowych na drugie półrocze w roku szkolnym 2020/2021 można składać w GOPS Rzepiennik Strzyżewski do 31 grudnia 2020r.
Wraz z podaniem o dożywianie należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody netto za miesiąc listopad 2020 r.
W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego konieczny jest nakaz płatniczy za 2020 rok oraz odcinek KRUS za czwarty kwartał.

Skip to content