Drugi etap projektu przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że rozpoczyna się drugi etap programu współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 
Wszyscy mieszkańcy, którzy zgłosili swój udział zostali zweryfikowani pod kontem możliwości udziału w tym programie. Osoby, które mają lub będą miały możliwość do  przyłączenia do istniejącej i/lub planowanej sieci kanalizacyjnej nie będą mogły w tym programie uczestniczyć, o czym zostaną poinformowane listownie.
 
W związku z rozpoczęciem prac projektowych, każdy mieszkaniec, który zakwalifikował się do uczestnictwa w projekcie, zostanie telefonicznie zaproszony na spotkanie z projektantem i przedstawicielami jednej z firm instalujących przydomowe oczyszczalnie ścieków. Spotkanie to odbędzie się 3.10.2016 r. o godzinie 17:00 na sali widowiskowej GOK przy Urzędzie Gminy. Zgodnie z złożoną deklaracją każdy uczestnik zobowiązał się do uzyskania mapy do celów opiniodawczych i wypisu z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na działkę/ki, na których będzie posadowiona przydomowa oczyszczalnia ścieków.
 
Do dnia spotkania jest możliwość składania deklaracji uczestnictwa w projekcie przez osoby, które wcześniej tego nie uczyniły. Aby wziąć udział w programie należy w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w pokoju nr 1 złożyć deklaracje/ankietę o chęci uczestnictwa najpóźniej do 3.10.2016 r.
 
Sporządzany projekt budowlany jest konieczny do aplikacji o środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Skip to content