Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski

Celem projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacji
dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia ogólnego uczęszczających do Szkół Podstawowych w Gm. Rzepiennik Strzyżewski, a także podniesienie u 400 uczniów kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 698 125,47 zł

Skip to content