INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NA TERENIE GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

W myśl zapisów art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu zbierania lub w przypadku zakupu nowego sprzętu – do pozostawienia zużytego sprzętu w miejscu zakupu. W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: biorę nowe – zostawiam stare, np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę).

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje o znajdujących się na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Lp. Nazwa firmy Adres siedziby Adres punktu zbierania
1. GS „Samopomoc Chłopska” 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 367 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 367
2. „Zodiak” Sklep Spożywczo-Przemysłowy Roman Smosna Rzepiennik Marciszewski 29A

33-180 Gromnik

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 166
3. Przedsiębiorstwo Handlowe „BARBARA” Lechowicz Katarzyna Turza 281A

33-167 Turza

Delikatesy „BARBARA” HITPOL

33-167 Turza 281A

4. „MAJKA” Sklep Spożywczo-Przemysłowy Maria Słowik Rzepiennik Biskupi 103

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Biskupi 103

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

5. „Sławex”

Sklep wielobranżowy Sławomir Kopek

Rzepiennik Biskupi 78

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Biskupi 78

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content