Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy

Beztytuu

„Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy”

Zakres obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją świetlicy, modernizacją sali klubowej, modernizacją toalety i remontem schodów wejściowych. Dokonano również zakupu i montażu systemu wystawienniczego, krzeseł obrotowych, regałów i szaf zamykanych. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów. Wniosek o przyznanie pomocy był składany przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski do Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z siedzibą w Tuchowie, i dalej za jego pośrednictwem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z odnowionych i doposażonych pomieszczeń.

Skip to content