Informacja o szczepieniach przeciw pneumokokom

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminu i warunków uczestnictwa w programie bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom, precyzujemy poniżej.

Szczepienia będą realizowane w tym roku najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca. Dotyczy dzieci, które nie były wcześniej objęte szczepieniem.

Starostwo Powiatowe jako organizator projektu w subregionie wyłoni w drodze przetargu ośrodek lub ośrodki zdrowia z terenu naszej gminy, w którym te szczepienia będą realizowane.

Szczepienie obejmie 30 osób zameldowanych na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski wieku do lat 3. Dokładnie będą to dzieci, które w dniu przyjęcia pierwszej dawki nie ukończyły 3 roku życia. Obejmie więc dzieci z roczników 2013, 2014,2015, 2016. Przy czym u dzieci z rocznika 2013 będzie decydować dokładna data urodzenia.

Szczegóły w następnym numerze „Informatora Gminy Rzepiennik Strzyżewski”, który jest dostarczany do Państwa pocztą.

Skip to content