Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i niebezpiecznych – kwiecień 2016

W miesiącu kwietniu 2016r. w każdej miejscowości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
  • zużyte opony,
  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • świetlówki
  • inne odpady niebezpieczne.

Terminy zbiórki odpadów w poszczególnych miejscowościach.

Miejscowość Miejsce odbioru odpadów Data Godziny odbioru
Rzepiennik Biskupi Plac przy OSP 21.04.2016r. 10:00 – 18:00
Rzepiennik Strzyżewski Plac przy Ośrodku Zdrowia 21.04.2016r. 8:00 – 14:00
Kołkówka Plac przy OSP 23.04.2016r. 8:00 – 12:00
Turza Na parkingu k. Kościoła 23.04.2016r. 8:00 – 14:00
Rzepiennik Suchy Plac przy OSP 23.04.2016r. 8:00 – 14:00
Olszyny Plac przy OSP 23.04.2016r. 8:00 – 14:00

 

Skip to content