Informacja Wójta

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim i na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy wywiesza się wykaz:

 1. części działek niżej wymienionych o powierzchni każdej z nich 1,2 x 1,2 m kw. przeznaczonych do dzierżawy:
  • działki nr 1438/4 i nr 810, obręb Olszyny,
  • działki nr 1469, obręb Turza,
  • działek nr 1316, 734/15, obręb Rzepiennik Strzyżewski,
  • działki nr 2061/1, obręb Kołkówka,
  • działki 381/3, 798/3, obręb Rzepiennik Biskupi,
 2. część działki nr 1486 o powierzchni 2 m kw. obręb Olszyny przeznaczonej do najmu,
 3. lokalu o pow. 60 m kw. w budynku Agronomówki w Olszynach przeznaczonego do najmu.

Wykazy będą wywieszone od dnia ukazania się w/w informacji w Gazecie Krakowskiej na okres 21 dni tj. od dnia 17 listopada 2016 r.

Ponadto informacja o wywieszeniu tych wykazów i wykazy będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – adres: http://www.rzepiennik.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 17 listopada 2016 r.

Skip to content