INFORMACJA – Zostały dwa tygodnie na składanie oświadczeń uprawniających do tańszego prądu

Wójt Gminy przypomina, że 30 listopada mija termin złożenia oświadczeń uprawniających do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to m.in. mikro przedsiębiorców, małych przedsiębiorców, średnich przedsiębiorców oraz podmiotów wrażliwych.

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie (wzór w załączeniu).

Załączniki:

Skip to content