IV zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 3 stycznia 2019 r.

RG.0002.1.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że IV zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad sesji.

Skip to content