IX Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dniu 25 lipca 2019 r.

IX Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

Adres strony internetowej na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy

Adres strony internetowej na której udostępniony będzie archiwalny obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy.

http://rzepiennik.pl/category/sesje-rady-gminy/nagrania-z-sesji-rg/

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Skip to content