Kapliczka na nowo przemawia swym pięknem

04 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego prac konserwatorskich wykonanych przy zabytkowej kapliczce położonej w Rzepienniku Biskupim.

Przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych było możliwe dzięki pozyskanej dotacji z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2018 w wysokości 12.000,00 zł. i środków gminnych.

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kapliczce zostały przeprowadzone w pełnym zakresie zgodnie z zatwierdzonym Programem prac konserwatorskich i pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Wzmocniono fundamenty, dokonano odwodnienia i zaizolowano fundament. Oczyszczono zewnętrzne ściany kapliczki, uzupełniono ubytki cegieł, fug i szczeliny, wzmocniono osłabione spoiny. Kompleksowo elewacja poddana została konserwacji. Wewnętrzne tynki ściernie oczyszczono, uzupełniono i przemalowano. Ze względu na duże zniszczenia drewnianej konstrukcji dachowej i dachówki podjęto decyzję wymiany na nową. Również wykonano nowe drzwi i okna według wzoru i stosując ten sam gatunek drewna. Odnowiono metalowy krzyż na szczycie.

W rezultacie przeprowadzonej konserwacji został przywrócony oryginalny wygląd i wizerunek kapliczki. Prace przyniosły znaczną poprawę stanu ogólnego obiektu, jak i jego estetyki.

Dodatkowo z dniem 07 lipca 2018r. kapliczka została wpisana do Rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Dbajmy o nasze zabytki, bo to świadczy o naszej kulturze i szacunku do naszych przodków.