List Prezesa KRUS

logo-krus

Warszawa, 07 – października 2016

Szanowni Rolnicy,

 

działalność rolnicza, mimo zauważalnych jakościowych zmian w sposobie jej wykonywania przez większość z Państwa, jest nadal obarczona szeregiem zagrożeń dla życia i zdrowia,

Dzięki coraz bardziej powszechnemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy rolniczej ryzyko wypadków trwale zmalało. Niemniej jednak dzieci rolników, które pozostają w otoczeniu ich pracy, narażone są na zwiększone ryzyko wypadków.

Dlatego też podjąłem decyzję o wykupieniu przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników polisy ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszystkie dzieci do lat 16, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno z nich podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników, będą objęte tym ubezpieczeniem.

Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl i stronie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników www.bip.fusr.gov.pl, ponadto będą udzielane bezpośrednio w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS.

Załączniki:

Skip to content