Nabór do bezpłatnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie prowadzi nabór do bezpłatnego projektu

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

dla

młodzieży w wieku 18-24 lat nieuczącej się, niepracującej, nieposiadającej kwalifikacji

zawodowych, posiadającej niskie kwalifikacje lub niedostosowane do potrzeb rynku

pracy. Oferta skierowana jest także do osób niepełnosprawnych.

Oferujemy m. in:

  • Zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

  • Wsparcie psychologiczne

  • Kursy językowe

  • Kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym

  • Kurs prawa jazdy kat. B

  • Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

  • Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się

  • Kurs przedsiębiorczości

  • Kursy zawodowe +stypendium szkoleniowe w wysokości 997,50 zł brutto

  • 3-miesięczne staże zawodowe +stypendium dla uczestników odbywających staż w wysokości 997,40 zł brutto

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ BEZPŁATNIE!!!

=> zapewniamy wyżywienie i częściowy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

=> po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa,

potwierdzenie nabytych kwalifikacji oraz certyfikaty

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, ul Mościckiego 27, pok. nr. 1 Agata Stus

tel. (014) 621-72-35, w godz. 8.00 – 15.00

Skip to content