„Niech zagoszczą owady w Rzepiennickim ogrodzie”

Pod taką nazwą Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizuje zadanie z zakresu edukacji ekologicznej związane z zagrożeniami i ochroną owadów zapylających. Celem jest podniesienie świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy wobec występujących zagrożeń dla pożytecznych owadów, a w szczególności wskazanie jak ważna dla nas jest pszczoła.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi:  44.775,00 zł.

Kwota dotacji: 39.598,00 zł.

Edukacja skierowana jest dla dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz mieszkańców naszej gminy i potrwa do 30 września.

Skip to content