Nowe parkingi

Operacja pod nazwą” „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Olszyny” została zakończona.

Końcem września zakończono prace związane z budową parkingów zlokalizowanych w miejscowościach: Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy i Olszyny. Oprócz zaparkowania samochodu, można naładować telefon dzięki znajdującym się w latarniach gniazdach USB, również dla osób niepełnosprawnych dostosowano miejsca parkingowe, by mogły bezpiecznie zaparkować swój pojazd.

Realizacja zadania możliwa była dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w kwocie prawie 900 tys. zł, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Typ operacji: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyni się do powstania tych obiektów.

Skip to content