OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sołectwo Olszyny Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach, Olszyny 552, 33-164 Olszyny Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 Sołectwo Rzepiennik Biskupi z wyłączeniem 261 – 264, 268 – 271, 283, 206, 208 – 210, 341 – 343; Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim, Rzepiennik Biskupi 292, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
3 Sołectwo Rzepiennik Strzyżewski Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepiennik Strzyżewski 404, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4 Sołectwo Rzepiennik Suchy Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Suchym, Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5 Sołectwo Turza Dom Ludowy w Turzy, Turza 1, 33-167 Turza
6 Sołectwo Kołkówka, Sołectwo Rzepiennik Biskupi: 261 – 264, 268 – 271, 283, 206, 208 – 210, 341 – 343; Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołkówce, Kołkówka 59, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Tarnowie I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Marek KARAŚ

Skip to content