OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „ Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością”

Urząd Gminy w Rzepiennik Strzyżewskim zamieszcza do konsultacji uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Przedmiot konsultacji: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Czas rozpoczęcia konsultacji: od 07.06.2018 – 15.06.2018

Forma konsultacji: projekt zostanie umieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń w UG Rzepiennik Strzyżewski, stronie internetowej gminy.

Uwagi do projektu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej:

rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem na nr: 146530502

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

 

Załączniki:

Skip to content