Oferta realizacji zadania publicznego: Warsztaty kulinarne „Gotowanie jak u babci”

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego: Warsztaty kulinarne „Gotowanie jak u babci”.

Przedmiot konsultacji: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 20.09.2017-27.09.2017 r.

Forma konsultacji: projekt zostanie umieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, stronie internetowej gminy.

Uwagi do projektu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem na numer: 14 65 30 502.

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Skip to content