OGŁOSZENIE

W związku z realizacją kolejnego programu Banku Żywności Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018, w dniach od 22 do 31 października br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim wydawane będą SKIEROWANIA, na podstawie których od listopada 2018 roku do maja 2019 roku wydawana będzie żywność.

O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby, których miesięczny dochód nie przekracza:

  • 1056 zł na osobę w rodzinie

  • 1402 zł na osobę samotnie gospodarującą

O terminie rozdawania żywności każdy zostanie poinformowany indywidualnie.

Skip to content