Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki

W dniu 24 października 2018 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki – uwzględniający zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047 oraz zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Liwocz PLH180046.

Elektroniczna wersja dokumentu jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej ZPKWM, dokument jest dostępny także w siedzibie oddziału ZPKWM w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5.

Szczegóły na stronie ZPKWM

Skip to content