Ogłoszenie o konkursie

konkurs architektonicznyKonkurs architektonicznyUrząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłasza otwarty konkurs, przedmiotem którego jest, opracowanie „PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH BUDOWY PARKINGÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCIACH TURZA, RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI, RZEPIENNIK SUCHY, OLSZYNY”.

Terminy oraz zasady konkursu zostały zawarte w Regulaminie Konkursu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 27.02.2018r.

 

 

Załączniki:

Skip to content