Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 03 października  2016 r. do 28 października 2016 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski  adres Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski pokój nr 3.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Krzysztofa Banasia w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski , pok. Nr 3 oraz pod numerem telefonu 14 65 35 527

ogloszenie-o-mrozpoczeciu-naboru-wnioskow

Skip to content