Dobry czas na biznes

Wójt Gminy oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają osoby zainteresowane otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne,  które  odbędzie się w dniu 17 października 2016 o godz. 17:00, w sali widowiskowej GOK przy budynku Urzędu Gminy.
Uczestnikami powyższego projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) i należące do jednej z poniższych grup:
  • osoby  powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne w wieku 30 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami  w wieku 30 lat i więcej,
  • osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku 30 lat i więcej,
  • kobiety w wieku  30 lat i więcej.

Więcej informacji na stronie: http://www.marr.pl/projekty/dcbtarnow/o-projekcie.html

Skip to content