ZMIANY LSR NA LATA 2014-2020 – KONSULTACJE SPOŁECZNE

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), procedur oceny i wyboru operacji oraz kryteriów wyboru operacji, zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów:

Skip to content