Ostatnie dni na składanie deklaracji w sprawie projektowania przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych

W związku z rozpoczęciem przygotowań do projektowania wodociągu i kanalizacji w miejscowości Turza Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że ostateczny termin składania deklaracji o przyłączeniu się do ww. projektowanych sieci upływa w dniu 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek).

Po tym terminie wszystkie deklaracje zostaną przekazane Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” celem przygotowania przetargu na projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  Po wykonaniu projektu obowiązek zaprojektowania przyłączy do nieruchomości gdzie nie złożono deklaracji będzie po stronie mieszkańców.

Skip to content