Ankieta – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.

W przyszłości dzięki posiadanemu opracowaniu gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych).

Opracowanie dokumentów zostało zlecone firmie AT GROUP SA, z siedzibą w Krupskim Młynie, przy ul. Głównej 5.

Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

• redukcji emisji gazów cieplarnianych,

• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,

• poprawy jakości powietrza.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwentaryzującej emisję. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej gminy. Zebrane dane analizowane będą jedynie zbiorczo, przez uprawnione osoby z zachowaniem zasad poufności.

Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ma wpływ na jego kształt. Ankietę można wypełnić i od razu przesłać on-line, korzystając z poniższych linków:

• mieszkańcy:  www.atgroupsa.pl/pgn/rzepiennik/ankieta

• przedsiębiorcy:   www.atgroupsa.pl/rzepiennik/porabka/firmy

Ankietę można również pobrać w postaci pliku i wypełnić w edytorze tekstu lub wydrukować i wypełnić papierowo. Poniżej linki do plików:

mieszkańcy:

przedsiębiorcy:

Wypełniony plik można przesłać na adres e-mail: pgn@atgroupsa.pl  Wersję papierową należy dostarczyć Placówki oświatowej, z której została pobrana lub do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski  lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: pgn@atgroupsa.pl . Dziękujemy!

Skip to content