Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/2
Obszar Powiat tarnowski
Ważność (cz. urz.) Od: 2020-02-11 09:35 Do: 2020-02-11 18:00
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu. Przejściowo do godziny 13 mogą wystąpić krótkotrwałe porywy do 100km/h związane z frontem atmosferycznym.
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk Piotr Ramza
Godzina i data wydania 2020-02-11 09:33

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Skip to content