Podwyższenie standardów e-administracji w gminach z terenu Małopolski

Fundacja STIWEK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ” Podwyższenie standardów e-administracji w 9 gminach z terenu Małopolski”

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia elektronicznych usług administracyjnych oraz podniesienie kompetencji pracowników Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 516 399,23 zł

Skip to content