Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zamyka kolejny rok swojej pracy

Rok 2021 to kolejny rok wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie w ramach PROW na lata 2014-2020. Dzięki owocnej pracy w minionych latach, Lokalna Strategia Rozwoju jest przez nas zrealizowana niemal w 100%. Przed nami nie tylko czas rozliczeń ale także wykorzystanie kolejnych dodatkowych środków.

Jako Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wspieramy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i współpracujemy z samorządami na obszarze 5 gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski. Swą działalnością przyczyniamy się między innymi do rozwoju przedsiębiorczości, kreowania przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej, rozbudowie zaplecza rekreacyjnego i turystycznego, edukacji ekologicznej. Przeprowadzamy również akcje i wydarzenia aktywizujące oraz świadczymy doradztwo zarówno w biurze, jak i podczas planowanych spotkań w gminach.

5 października (Ryglice i Tuchów) oraz 6 października 2021 (Szerzyny, Rzepiennik Suchy i Gromnik) odbyły się spotkania w gminach w ramach tematów: „Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów” a także „Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Rok 2021 był owocny również w inne wydarzenia aktywizujące skierowane do mieszkańców obszaru działania PSR. Zorganizowaliśmy szereg warsztatów i zajęć kreatywnych, twórczych, warsztaty z robotyki. Uczestnicy warsztatów i zajęć, wykonywali różne prace (np. wakacyjna torebka na ramię, ramka – wspomnienie z wakacji, obrazek z inspiracją, maskotkę, świąteczny stroik ze świecą), które zabrali do domu. Odbyły się także konkursy: fotograficzny w Szerzynach, Pogórzański Festiwal Piosenki o Koronę „Jej Wysokości Brzanki” w Tuchowie, Konkurs ekologiczny w Szerzynach oraz plastyczny w Ryglicach. Zwycięzcy konkursów i festiwali otrzymali wspaniałe nagrody.

Zarówno spotkania informacyjne, jak i warsztaty, festiwale oraz konkursy, miały miejsce w miejscowych ośrodkach kultury, dzięki życzliwości Dyrektorów tych placówek, którym bardzo dziękujemy.

W roku 2021 nie ogłaszaliśmy żadnych naborów z uwagi na wykorzystanie lub alokację wszystkich dostępnych środków. Uzyskaliśmy dzięki temu kolejne dodatkowe środki, które będą do wykorzystania już w nowy roku.

Wszystkim naszym beneficjentom gratulujemy i życzymy szybkich realizacji, bezproblemowych rozliczeń i kolejnych pomysłów na rozwój swoich firm, zmieniania otoczenia, w którym żyjemy, a pozostałych zachęcamy do odważnego korzystania z unijnych środków w kolejnej perspektywie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10 w Tuchowie, tel. 14 652 44 04, e-mail: psr@interia.plpogostoro@interia.pl.

Skip to content