Pomiary jakości powietrza

W dniach od 26 lutego do 13 marca br. na terenie naszej gminy prowadzone są pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM10. Pyłomierz został zamontowany w Rzepienniku Suchym na balkonie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim.

Pomiary prowadzone w ramach wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a health atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Poniżej link do wykresu przedstawiającego stężenie pyłu PM10 (średnie godzinne µg/m3), w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Pyły zawieszone (ang. particulate matter) w skrócie są nazywane PM z dodaniem liczby dotyczącej ich wielkości – np. PM10. Pyły są to przede wszystkich drobne cząsteczki sadzy. Z łatwością przedostają się do krwi, a następnie do najważniejszych organów naszego ciała. Pył PM10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa), które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne m.in. rakotwórczy benzo[a]piren, metale ciężkie, dioksyny i furany. Głównym źródłem pyłów jest spalanie odpadów. Do odpadów zaliczamy również m.in. zanieczyszczone drewno – pomalowane deski, fragmenty mebli. Pyły emitowane są również przez samochody i przemysł.

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy) – jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy) – jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, ponieważ norma przekroczona jest czterokrotnie.
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy) – jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie dotyczy to osób chorych.
Skip to content