Postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Dostawa 20 laptopów w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowe – Pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polsa, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, niniejszym zaprasza do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Skip to content