Prosimy Państwa o rozważenie sposobu załatwienia spraw w formie elektronicznej

Prosimy Państwa o rozważenie sposobu załatwienia spraw w formie elektronicznej. Sugerujemy kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez EPUAP.

Zachęcamy Państwa do tego, aby w najbliższym czasie unikać zbędnych kontaktów osobistych z innymi osobami.

Jeśli jednak Państwa wizyta w urzędzie jest konieczna, prosimy o stosowanie się do aktualnie obowiązujących obostrzeń oraz procedury poruszania się po budynku Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
Tel. 14 65 30 501      Fax 14 65 30 502
email: rzepiennik@rzepiennik.pl
http://www.rzepiennik.pl/
Referat/ komórka organizacyjnatelefon
Sekretariat14 65 35 501
Fax14 65 30 502
Skarbnik14 65 35 514
Zastępca Wójta / Gospodarowanie nieruchomościami14 65 35 528
Księgowość Jednostek Organizacyjnych14 65 35 51814 65 35 512
Księgowość budżetowa14 65 35 513
Podatki14 65 35 525
Budownictwo14 65 35 529
Drogownictwo14 65 35 530
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska14 65 35 532
Stanowisko ds. Naliczania  Egzekucji i Opłaty za Gospodarowanie  Odpadami Komunalnymi14 65 35 527
Doradca Energetyczny14 65 35 532510 802 933
Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych14 65 35 510
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i współpracy z sołectwami, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Podatku od Środków Transportowych14 65 35 505
Stanowisko ds. Ogólnych, Kadry14 65 35 501
Stanowisko ds. Rolnictwa i Drogownictwa14 65 35 530
Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności14 65 35 509    692 495 240
Stanowisko ds. Wojskowo – Obronnych /Ewidencja Ludności / Rozwiązywanie problemów alkoholowych14 65 35 510
Zamówienia Publiczne14 65 35 530
Administrator systemów Informatycznych / potwierdzanie Profilu Zaufanego14 65 35 505
Adwokat14 65 35 524
GOPS14 65 35 519
GOPS – księgowa14 65 35 507
GOPS pracownicy socjalni14 65 35 520

Skip to content