WAŻNA INFORMACJA DLA PETENTÓW NADLEŚNICTWA GROMNIK

W związku z panującą pandemią koronawirusa Nadleśnictwo Gromnik informuje o podjętych działaniach zapobiegawczych w związku z obsługą właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa:
Specjaliści ds. lasów niepaństwowych wszelkie wnioski rozpatrują po uzgodnieniu telefonicznym:
Bogusław Truchan gminy: Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski
tel. 606 445 671

Uprzejmie prosimy wszystkich interesantów o zdalne załatwianie spraw za pomocą poczty elektronicznej (gromnik@krakow.lasy.gov.pl) lub
kontakt telefoniczny 14 651 50 81.

W przypadku konieczności załatwienia sprawy osobiście dostosowania się do poniższych wytycznych:

  1. Nosić osłonę nosa i ust.
  2. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 2 metry).
  3. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie.
  4. Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie.
  5. Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie (dezynfekcja rąk dostępnymi środkami).

    Wszelkich niezbędnych informacji udziela sekretariat Nadleśnictwa.
    Przepraszamy za powstałe niedogodności, ale są one podyktowane wspólnym dbaniem o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich w świetle obecnie panującej w kraju sytuacji.
Skip to content