Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz z rozbudową sali gimnastycznej

Przedmiotem projektu Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz z rozbudową sali gimnastycznej była rozbudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim o nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i pomieszczeniami rekreacyjnymi oraz ukształtowaniem otoczenia budynku. W ramach projektu powstał nowoczesny i w pełni funkcjonalny obiekt Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną i atrakcyjnym otoczeniem o całkowitej powierzchni użytkowej 1 980,20 m2 (szkoła 1 247,50 m2 i część sportowo-rekreacyjna 732,70 m2) oraz kubaturze 10 123,95 m3. W ramach projektu sala gimnastyczna i pomieszczenia rekreacyjne zostały odpowiednio wyposażone, a budynek jest obecnie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Przedmiotem projektu była także budowa dróg i placów wewnętrznych o łącznej powierzchni 1288,4 m2.

Ostateczny zakres wykonanych prac obejmował:

1. Usunięcie ziemi do poziomu „0″;

2. Wydzielenie klatki schodowej w istniejącym budynku szkoły oraz wykucie otworu dla przewiązki, w tym: prace rozbiórkowe, roboty murarskie i nadproża, podjazd do przewiązki, roboty wykończeniowe, stolarka;

3. Roboty żelbetowe, w tym: roboty ziemne, fundamenty i słupy żelbetowe, podłoga na gruncie, schody, trzpienie, wieńce, podciągi, stropy, szyb windowy;

4. Roboty murowe;

5. Wykonanie dachu;

6. Wykonanie kominów;

7. Wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej;

8. Roboty wykończeniowe wewnętrzne, w tym: posadzki, ściany, sufity, schody;

9. Wykonanie poręczy dla niepełnosprawnych;

10. Ocieplenie budynku i wykonanie zewnętrznej elewacji;

11. Malowanie murów oporowych farbą do betonu;

12. Utwardzenie terenu;

13. Wykonanie zewnętrznej widowni;

14. Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych;

15. Przebudowę kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową;

16. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej;

17. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej;

19. Wykonanie białego montażu;

20. Wykonanie instalacji c.o. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej;

21. Dostawa i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnych oraz wyposażenia sportowego Sali gimnastycznej i siłowni.

Obiekt oddano do użytku lokalnej społeczności, w tym w pierwszej kolejności dzieciom i młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Zaś sam projekt związany z dodatkowym wyposażeniem ukończono jesienią roku 2021.

Projekt w ogromnej mierze został sfinansowany ze źródeł zewnętrznych, w tym z dotacji w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej (edycja 2017) finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozostającego w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach środków przeznaczonych na rewitalizację przestrzeni regionalnej w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Skip to content