PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I SPRAWCÓW PRZEMOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim informuje, że osoby które są uwikłane w przemoc i chcą uzyskać bezpłatną pomoc lub poradę, mogą skorzystać z pomocy Specjalisty ds. przemocy i mediacji rodzinnych.

Z tej formy pomocy można skorzystać osobiście w każdą środę w godzinach 8:00 – 12:00, lub telefonicznie pod nr tel.: 883 694 512.

Dokładne informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: tel.(14) 65-35-519, 65-35-520

Skip to content