Punktowe zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Wójt Gminy Informuje, że do dnia 20 kwietnia 2017 roku zamknięta będzie lista wniosków dotyczących punktowych zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Przyjmowane są tylko te wnioski w których wnioskodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia inwestycji w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dokonanych zmian w MPZP.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy pokój nr 5 w godzinach 7:30- 15:30.

Skip to content