Wolne miejsca na Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków

W związku z rezygnacją 4 osób z uczestnictwa w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków informuję, że jest możliwość dopisania się do listy na takich samych zasadach jak wcześniej.

W związku z tym, zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski – pok. nr 3.

Więcej informacji pod nr tel. 14 65 35 527.

O wpisaniu na listę decydować będzie kolejność zgłoszeń i złożenia kompletu dokumentów.

Skip to content