ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W TURZY

29 października 2020r. Gmina Rzepiennik Strzyżewski podpisała umowę na wykonacie robót budowalnych na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” w miejscowości Turza w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Firmą „MULTIKOP” Sp. zo.o Sp. k. w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek.

Firma w najbliższym czasie rozpocznie prace, prosimy o zachowanie ostrożności, wyrozumiałości i cierpliwość podczas utrudnienia na trasie do miejscowości Turza.

Skip to content