Spotkanie informacyjne z pracownikami Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

W sali widowiskowej GOK 30 stycznia odbyło się spotkanie pracowników Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju  z mieszkańcami naszej gminy, Celem spotkania było zapoznanie potencjalnych beneficjentów z warunkami aplikowania o środki unijne w tegorocznych naborach. Informacje dotyczyły przede wszystkim:

  • głównych założeń LSR,
  • zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD,
  • warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów,
  • możliwości włączenia się do realizowanych projektów,
  • potencjalnych korzyści oraz możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów;

w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

 

Skip to content