Strażacy z OSP Rzepiennik Strzyżewski będą mieli salę szkoleniową

Zmniejszenie ilości klas w budynku byłego gimnazjum w Rzepienniku Biskupim pozwoliło na reorganizację biblioteki publicznej i udostepnienie dla potrzeb OSP Rzepiennik Strzyżewski największej z jej sal. Zarówno sala szkoleniowa jak księgozbiór biblioteki będą dalej działać na piętrze budynku. Planuje się że cała operacja zakończy się do końca września. Pozwoli to także podnieść komfort ćwiczeń członkom młodzieżowej orkiestry dętej, która przypominamy jest finansowana z budżetu gminy w kwocie 50.000 zł rocznie.

Skip to content