Tarnowska konferencja dotycząca promocji Wojsk Obrony Terytorialnej w regionie

28 czerwca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono rolę i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa oraz etapy formowania
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Terenowych Organów Administracji Państwowej i Wojskowej, dowództwa 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przedstawiciele służb mundurowych układu pozamilitarnego, Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A, Grupy Azoty S.A w Tarnowie, PERN Wola Rzędzińska, władze samorządowe powiatu tarnowskiego, dyrektorzy szkół z klasami o profilu mundurowym oraz organizacje proobronne.

– 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej przeznaczona jest do przygotowania i prowadzenia działań taktycznych w stałym rejonie odpowiedzialności w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny, w tym realizacji zadań w ramach reagowania kryzysowego – mówił Dowódca 11 MBOT płk Krzysztof GONCERZ.

W Tarnowie planowane jest stacjonowanie batalionu lekkiej piechoty 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W dalszym etapie konferencji wskazano obszary współpracy pomiędzy samorządem, przedsiębiorcami oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Wojskowymi Komendami Uzupełnień w zakresie  promocji i naboru ochotników do 11 MBOT.

W drugiej części konferencji uczestnicy zapoznali się z ofertą Zakładów Mechanicznych z Tarnowa oraz mieli okazję strzelać z najnowszych rodzajów broni w mobilnej strzelnicy kontenerowej. Następnie w Klikuszowej członkowie organizacji Strzelec i Devil Dogs zaprezentowali pokaz dynamiczny działań taktycznych, a grupa rekonstrukcyjna 5 pułku strzelców konnych zaprezentowała pokaz musztry kawaleryjskiej. Zwieńczeniem konferencji było zapoznanie uczestników konferencji z uzbrojeniem występującym na wyposażeniu pododdziałów WOT, strzelanie na strzelnicy LOK w Tarnowie oraz uroczyste wręczenie pucharów.

Skip to content