„TELEFON ZAUFANIA”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że w roku 2018 prowadzony będzie przez członków GKRPA „telefon zaufania” dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin.
Dyżur przy telefonie zaufania odbywa się w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 15.30 do 18.00, tel.: 14-65-35-534.
Dokładne terminy dyżurów telefonicznych to:

 • 26 stycznia 2018,
 • 23 lutego 2018,
 • 30 marca 2018,
 • 27 kwietnia 2018,
 • 25 maja 2018,
 • 29 czerwca 2018,
 • 27 lipca 2018,
 • 31 sierpnia 2018,
 • 28 września 2018,
 • 26 października 2018,
 • 30 listopada 2018,
 • 28 grudnia 2018.
Skip to content