TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW 2016 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w okresie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

– wad postawy i chorób układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Horyńcu Zdroju – termin 17.07.-06.08.2016r.

– chorób układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Iwoniczu Zdroju – termin 19.07.-08.08.2016r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:
– wiek – dzieci urodzone w latach 2001- 2009 (7-15lat);
– przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy;
– jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Skip to content