Uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego w ramach programu „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2017”

 

         W dniu 10 listopada 2017 roku Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Stanisławem Sorysem uroczyście przykazali na ręce Prezesów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z: Rzepiennika Suchego, Rzepiennika Biskupiego i Olszyn sprzęt zakupiony w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2017”

            W uroczystości udział wzięli: Prezes Zarządu Gminnego OSP Rzepiennik Strzyżewski – Druh Andrzej Jarocha, Komendant Gminny – Druh Piotr Sopala, Przewodniczący Rady Gminy – Zbigniew Bajorek,  przedstawiciele Rady Gminy oraz druhowie doposażonych jednostek.

            W ramach udzielonej pomocy finansowej została zakupiona motopompa Honda WT30X, system selektywnego wywoływania oraz 5 zestawów ubrań  bojowych, każdy składający się z hełmu, ubrania specjalnego, kominiarki niepalnej, butów specjalnych oraz rękawic.

            OSP Rzepiennik Biskupi otrzymała 3 komplety ubrań bojowych, OSP Olszyny pompę szlamową oraz 1 zestaw odzieży, natomiast OSP Rzepiennik Suchy 1 komplet odzieży oraz system selektywnego wywoływania.

Całkowita wartość zakupionego i przekazanego sprzętu wyniosła 30 195,50 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Małopolskiego 14 362,75 zł pozostała część tj. 15 832,75 zł została pokryta z budżetu Gminy.

Skip to content